79Fb9297f9c840792462b27b670d8378 Gigapixel Width 1280Px

Ny fiskeregel - modhageløse kroge

For at skåne fiskene i vores fiskevand mest muligt og derved give fiskene en bedre overlevelses-chance ved genudsætning, har bestyrelsen besluttet at al fiskeri fremover skal ske med modhageløse kroge, eller kroge med nedklemt modhage. Reglen gælder uanset hvilken art man fisker efter og er indført med øjeblikkelig virkning.
Undtaget fra kravet om modhageløse kroge eller kroge med nedklemt modhage, er vores fiskevand i Odense Å.
Fiskevandet her er en del af Odense Å Sammenslutningens fiskevand, og derfor gælder OÅS's regler.
I OÅS's regler er der pt. ikke noget krav til modhager, men bestyrelsen opfordrer til at man også her fisker med modhageløse kroge, eller kroge med nedklemt modhage, så man også her skåner fiskene mest muligt.