P1020682

Ændringer af fiskevand

Vi har desværre mistet noget af vores fiskevand ved Omme Å.
Det drejer sig om stykket ved Simmelgården samt Simmelbækken, i daglig tale Oves stykke.
Den nye lodsejer har ikke ønsket fra fortsætte udlejningen til os.

Stykket var også vores bidrag til samfiskaftalerne med Grindsted Sportsfiskerforening og Århus Lystfiskerforening.
Disse aftaler er nu opsagt, og vi må derfor ikke længere fiske på de stræk, som var en del af samfiskaftalerne.

Det er naturligvis beklageligt at vi har mistet fiskevand, men vi arbejder i bestyrelsen ihærdigt på at finde nyt fiskvand, som erstatning for det tabte.