Hoover Shrimp

Flot fisk på Hoover Shrimp

Her kommer lige et par linjer om min fangst af havørred torsdag d. 19. marts 2020.

Det var en fantastisk smuk morgen, og jeg startede fiskeriet med en Hoover Shrimp på forfanget. Der er tale om et mønster af Eivind Berulfsen, som lige skulle testes på dagens tur.

Den første halve time mærkede jeg ikke noget, så jeg bevægede mig op langs kysten, og begyndte affiskningen af et stræk, hvor der ikke var så meget plads til bagkastet. Derfor blev kastene lagt skråt på langs af kysten.

Efter nogle kast stoppes fluen hårdt ca. 5 meter fra stangspidsen, og jeg tror et øjeblik, at fluen havde ramt en sten eller tangbusk, men et øjeblik efter springer en stor havørred ud af vandet. De første 30-40 sekunder kæmper den på kort line, men derefter tager den et par udløb, hvor skydehoved og det meste af skydelinen forsvinder ud igennem topøjet. Dette gentager sig et par gange, inden jeg får den så tæt på, at jeg kan nette fisken. Det er i øvrigt ret sjældent, at jeg medbringer landingsnet, men denne dag var jeg utrolig glad for, at jeg havde medbragt nettet.

Havørreden målte 72 cm og blev vejet til ca. 4 kg.

Allan Wermuth